Home   Nieuws   Producten   Aanbiedingen   Zoeken   Informatie   Contact 

op deze pagina vindt u een verklarende woordenlijst van alle woorden die worden gebruikt op de internetsite. Zo krijgt u een inzicht van de vakjargon. Uiteraard proberen wij die ten alle tijde te vermijden. Maar u snapt dat wij hier niet aan kunnen ontkomen.s
    Abrash    
Dit woord betekend "gevlekt" of "gespikkeld". Hiermee wordt de kleur van een paard beschreven. Het woord komt van Turkse oorsprong. Het is een term die vroeger in de handel werd gebruikt om kleine verschillen binnen een bepaalde kleur aan te geven en heeft begrip op twee fenomenen. Het eerste fenomeen is een eenvoudige verftechniek waardoor kleine variaties ontstaan in de kleur van garen dat in ťťn partij geverfd wordt. Er ontstaat een gespikkeld effect dat aan de kleur iets levendigs geeft. Een tweede fenomeen is het verschil tussen twee verfbaden. Verzamelaars van tapijten die geÔntereseerd zijn in dorps- en nomadentapijten houden van abrash-soorten en aanvaarden variaties in kleur die volgens veel handelaren als fout worden beschouwd. Duidelijke overgangen in tapijt hebben ook vaak een waardevermindering.

    Afsharen    
Afsharen wordt ook wel avsharen genoemd. Dit is een Turkssprekende groepering die in Zuid-PerziŽ leeft. Deze mensen maken geknoopte en geweven tapijten die in Sirhan worden verkocht. Veel 19de eeuwse reizigers noemden de nomaden dan ook afsharen wat veel verwarring met zich mee bracht.

    Ardabil    
Ardabil is de begraafplaats van soefisjeik Safi ad-Din. Het is "ardabilatapijt" word dan ook gezien als een islamitische kunst in het Victoria and Albert museum die is gevestigd in Londen. Een tegenhanger van het tapijt hangt in het Los Angeles County Museum of Art. Er blijven echter nog twijfels bestaan omdat de tapijten te groot zijn om in de schrijn te passen. In de handel word Ardabil gebruikt als beschrijving van een tapijt met een centraal medaillon en zestien pendanten op het veld met een maaswerk van bladerranken.

    Bakhtyari    
Een heen- en weer vertrekkende nomadengroep in Zuid-PerziŽ die tussen Zagrosgebergte en de laaggelegen streken rondom Ahwaz. Ze hebben een Perzisch dialect met archaÔsche restanten. Ze wonen in een groot gebied met allemaal talrijke dorpjes ten oosten van de bergen rondom Shar Kord, ook wel bekend als Charal Mahal.

    Baloetsji's    
Dit zijn Nomaden die in Oost-PerziŽ, Zuid-Afghanistan en West-Pakistan wonen in zware tenten. Daarnaast leven kleine groepjes in Khorossan en TurkmeniŽ en spreken een Turks verwante taal. De talrijke dorpjes van Baloetsji's in Khorossan zijn de grootse leverancier van commerciŽle Baloetsjitapijten. Soms ontstaan er verwarring over onderscheid tussen deze kleden en kleden van Aimaq- en de Timuristammen die gevestigd zijn in Oost-Afghanistan.

    Boekhara    
Een centrum van moslimonderwijs en -godsdienst en een handelscentrum voor Turkmeense nomadentapijten. Door vergissing worden Turkmeense tapijten nog wel eens verward met Boekhara.

    Ersari    
Ersari is een grote Turkmeense nomadenstam die wonen in de Amu Darya vallei in Noord-west Afghanistan. Ze leven van landbouw en veeteelt. 400 Jaar geleden vestigde ze zich, maar Esari woonde nog in tenten in de jaren zeventig. In 1920 trokken ze naar Afghanistan. Verschillende producten werden door de Amu Darya Ersari gemaakt zoals dingen voor tenten, met een mooi uiterlijk die voor de verkoop van belang was.

    Fixeermiddel    
Dit is een substantie om wol of zijde voor te bereiden voor verven. Het hecht zich aan deeltjes aan het oppervlak van proteÔnevezels. Daarbij vormt het een chemische verbinding van verfstof en vezels. De meeste fixeermiddelen zijn aluminium en ijzersulfide. Gele plantaardige verfstoffen en meekrap hebben een fixeermiddel nodig, indigo niet.

    Gabeh    
Het woord "Gabeh" word aangeduid als een ruw kleed met lange polen. Dit wordt gemaakt door nomaden in het Zagrosgebergte voor gebruik in de tent. Met grote, abstracte patronen en naÔeve dessins is het kleed versierd. Dit werd vroeger te grof gevonden voor handel. De artistieke waarde wordt tegenwoordig wel herkend.

    Geknoopte Pool    
Een weefsel waarbij woldraden die de pool vormden rond de kettingdraden. Dit omdat ze met een ketting- of scheringdraad een rechte hoek vormen. De techniek verschilt in tapijten waarbij de woldraden geknoopt worden in een gekocht open geweven stramien. Bij het weven van de tapijten kunnen de polen worden aangebracht. Echter kunnen de polen niet uit het weefsel getrokken worden. Er zijn drie knooptechnieken: de Perzische Senneknoop, de Turkse Ghiordasknoop en de Spaanse knoop. Een zeer geschikte is de Perzische knoop omdat deze erg fijn is, gedetailleerd en aangetroffen word in alle hoftapijten. In PerziŽ en omringende landen wordt deze knoop ook toegepast. In Turkije en de Kaukasus wordt de Turkse knoop gebruikt en heeft een steviger weefsel. Ook wordt deze wel gebruikt door Perzische nomadenweefsters die in dorpen in Noord-West PerziŽ wonen.

    Gull    
De vertaling van dit woord is "bloem (Perzisch)" en schild (Turks). Deze term wordt gebruikt om versieringen aan te duiden die door de Turkmeense weefsters werd gemaakt. Elke stam had een eigen weefsel die de guls en kleuren toepast in een te herkennen combinatie. Vaak worden deze patronen met elkaar in verband gebracht. De meeste dessins werden gebruikt door alle stammen en dat sommigen heel oud zijn. Sommige stammen hebben de patronen dusdanig veranderd dat doordat een hoeveelheid patronen op elkaar zijn gaan lijken.

    Inslag    
In de breedte lopende draden die in het weefsel zitten. Bovenop zijn ze onzichtbaar bij geknoopte tapijten. Bij kelims is de inslag wel zichtbaar.

    Kaarden    
Een behandeling van wolvezels die voorafgaat aan spinnen. Deze worden een paar keer over kleine metalen tanden getrokken met als doel het reinigen en verdelen van de plukken. Gekaarde wol is luchtiger, warmer en zachter maar ook minder glad en glanzend dan gekamd garen.

    Karakoyunlu    
Dit is een nomadenstam uit Turkmenistan. Deze namen in het ver;eden Azerbeidzjan, PerziŽ en Turkije en belangrijke plaats in. De nakomelingen zijn nu nog steeds nomaden en trekken rond in het centraal westelijk Taurusgebied in Turkije.

    Kasak    
Dit is een stad, een rivier en een streek in het westen van Azerbeidzjan. Van oorsprong is het een stamnaam. Ze zijn bekend door hun grove patronen, die vaak gelijkenis vertoont met patronen uit Turkse tapijten. De weefsters zijn Turkse nomaden die tijdens de volksverhuizing naar het westen zijn getrokken.

    Kazakhs    
Zo heette de bevolking van Kazakhstan vanaf 1936. In de 15de eeuw werd dit als scheldnaam gebruikt toen een groep zich afsplitste van de Oezbekistanen. Vandaag de dag zijn het voornamelijk nomaden met vilten tenten. Met geknoopte tapijten hebben ze geen grote naam.

    Kelims    
Deze worden ook wel Kilims genoemd. Dit zijn met een glad oppervlak geweven kleden zonder polen. Het patroon wordt gevormd door inslagdraden. De kettingdraden zijn hierbij niet zichtbaar.

    Ketting- of kettingdraden    
Dit zijn lengtedraden die worden toegevoegd aan het getouw voordat het knopen of weven begonnen is. Men spreekt van ketting bij een handgeknoopt tapijt en van een schering bij machinaal tapijt.

    Kirgiezen    
Een volk die de Turkse taal spreekt. Ze wonen in Kirgiezistan, in het voormalige Sovjet-Unie, West en Noord-west Singkiang en Noordoost-Afghanistan. Het zijn in vilten tenten wonende nomaden. Ze maken vilt en met wol gemaakte rietschermen en soms tapijten. Hun land van afkomst is onduidelijk al is het wel bekend dat ze westwaarts zijn getrokken.

    Koerden    
Koerden is een volk van Indo-Europese afkomst met een Perzisch dialect. Ze wonen al heel lang in een streek van Oost-Turkije, Noord-Irak, het Iraanse Koerdistan, Noord-Iran, Khorossan, Azerbeidzjan, ArmeniŽ en GeorgiŽ. Het zijn voornamelijk gevestigde boeren maar ook nomaden met zware tenten. Ze maken geknoopte en plat geweven tapijten.

    Lur    
Lur is het bijvoegelijke naamwoord van "Lori" en is een stam met zware tenten. Het zijn dorpelingen die wonen in het noordelijk en centrale deel van het Zagrosgebergte in Zuid-PerziŽ. Ze maken mooie geknoopte en geweven tapijten.

    Mamelukken    
Dit is de naam van een moslimdynastie die van 1250 tot 1517 in Kairo woonde. De naam is afgeleid van het Arabische woord voor slaaf. Een aantal tapijten van het hof is aan de Mamelukken toebehoord alleen zijn er geen overeenkomsten met andere Mamelukse kunstvoorwerpen.

    Matting Weefsel    
Dit is een term om weefsel aan te duiden waarvan de ketting en inslag dezelfde spanning en afstand hebben.

    Mogol    
Dit is een Indiase volk die tussen 1526 en 1858 tussen Delhi en Agra regeerde. De naam is afgeleid van het woord Mongool.

    Mongolen    
Dit is het volk die in MongoliŽ, Zuid-SiberiŽ, Midden-MongoliŽ, Dzungaria streek in Singkiang en de Chinghaistreek in Noord-Tibet woont. De invloed van de mongolen op de Aziatische cultuur was erg groot het gebied van artistiek, materiaal en geestelijk. Vandaag de dag zijn er nog steeds grote groepen nomaden die in vilten tenten wonen in MongoliŽ. Het weven maakt geen onderdeel meer uit van hun cultuur.

    Nomaden    
Nomaden zijn mensen die rondzwerven zoekend naar weiden voor hun vee. De nomaden zijn afhankelijk van twee landstreken waar ze met hun vee kunnen overleven. Ze trekken vaak in de zomer naar het noorden en in de winter naar het zuiden. In midden-AziŽ, Turkije, PerziŽ, Afghanistan, Tajikstan en Kirgiezstan veranderen ze van hoogste in plaats. Veeteelt is de belangrijkste inkomsten voor nomaden maar deze wordt aangevuld met andere middelen zoals landbouw, vissen en jagen.

    Oezbekistanen    
De Oezbeken duidde van Mongoolse afkomst te zijn, maar een Turkse taal sprak. Ze leven nu nog steeds in afgelegen streken. Het volk bestaat uit boeren en stadsbewoners. Ze hebben destijds de Turkse taal overgenomen. Dit is een onderscheiding van de inheemse Indo-Europese bevoking.

    Ottomannen    
Ook wel Osmanen genoemd. Dit zijn Turken die vanuit Bursa en Istanboel regeerde en genoemd zijn naar de stichter Osman. Het hoogtepunt van de Ottomaans-Turkse cultuur en de militaire macht was in de 17de eeuw. Toen veroverde ze grote gebieden van de Arabische wereld en hun rijk uitbreidden richting de balkan. De invallen leeft nog voort in de westerse christendom.

    Qajar    
Dit is de naam van een stam en van een volk die in PerziŽ regeerde van 1796 tot 1925. Het is genoemd naar de stichter, Aja Mohammed Khar Qajar.

    Qashqai    
Een nomadische federatie stammen in het zuiden van PerziŽ. Deze werd in 1967 officieel opgeheven. Ze woonden in zwarte geitenharen tenten en hebben een Turks dialect. Ze trokken van de kustvlakte van de provincie Bushehr bij Borzjan, Ahran en Khormuj. Daar overwinterden ze en trokken dan naar het centrale Zagrosgebergte in de provincie Shiraz. Er waren zes belangrijke afdelingen: Shesh Boluki, Kashkuli Bozorg, Amaleh, Derreshuri, Farsi Madan en Kashkuli Kuchel. De kwaliteit van hun weefwerk was heel goed hoewel veel tapijten die in Shiraz worden verkocht het werk zijn van dorpelingen.

    Sachikara    
Dit is een Turkmeense stam van nomaden. In de zomer overnachten ze in het oosten van Taurus in Turkije.

    Salor    
Dit is ook een Turkmeense stam. Door militaire gevechten in de 19de eeuw is de stam een onafhankelijk eenheid die praktisch is vernietigd tijdens de gevechten.

    Sarikecheli    
Een stam van nomaden met een Turks sprekende taal. Ze leven in zwarte tenten in het oosten en centrale gebied van Taurusgebergte van Zuid-Turkije.

Zij trekken veel naar hun winteroorden in het zuiden samen met de Sachikara.

    Saryk    
Dit is een Turkmeense stam die omstreeks 1900 lelijke tapijten maakten voor de verkoop.

    Schachtmechanisme    
Bij het vermakkelijken van de inslag gebruiken weefsters een instrument om verschillende kettingdraden omhoog te halen en te laten zakken. In een huis of tent bestaat dit uit hevels of lussen die rondom de kettingdraden worden geslagen en vastgemaakt worden aan een stok die de andere kettingdraden bedient. De opening tussen de paren kettingdraden waar de inslagdraad doorheen gaat heet "vak". Het mechanisme waarmee dit tot stand komt heet "schachtmechanisme".

    Sefaviden    
Een Perzisch volk die gesticht is door sjeik Safi van Ardabil. Zij trokken van 1506 tot 1722 vanuit Tabriz en Qazvin een daarna vanuit Isfahan. De beschermheren van de kunst waren Tahmasp en Abbas. Dankzij hen werd PerziŽ verrijkt met mooi gebouwen en een grote erfenis.

    Shahsevan    
Dit is een Turkssprekende stam van een politieke federatie die in de 16de eeuw werd gevormd. Ze waren machtig maar door uitdunning maar uiteindelijk is het geŽindigd bij een paar families. Zij trekken van de Moghanvlakte aan de grens van Azerbeidzjan naar de zomerweiden op de hellingen van de berg Savalan. Vroeger maakten ze ze waarschijnlijk geknoopte tapijten, hier zijn bewijzen van.

    Spinnen    
Het in elkaar draaien van draad voor vezels. Door het draaien van een spintol. Ook kan de tol aan een wiel bevestigd worden dat het machinaal of met de hand in beweging kan worden gebracht.

    Stam    
De leden van een stam hebben allemaal dezelfde voorvader. Het samenbinden van een stam komt meestal door dezelfde gemeenschappelijke taal en levensstijl, maar misschien nog wel het meeste door politieke redenen. Historisch gezien blijkt dat de stammen een krachtige leiding bezatten. Het is verkeerd om de begrippen stam en nomade te verwarren. Alle besproken nomadengroepen zijn wel stammengemeenschappen geweest.

    Sumak    
Dit is een afleiding van de naam Shemakka, dat vroeger een handelscentrum was en tevens de hoofdstad van de provincie Shirwan ten oosten van de Kaukasus. Ook is het een afleiding van het Turkse woord "sehmek", wat spingen betekend. De term heeft twee betekenissen namelijk: een soort vloerbedekking en de techniek zelf en ieder voorwerp dat volgens deze is techniek is gemaakt. Met het woord "sumak" wordt het woord kleed bedoeld. Met een "Afshar Sumak" wordt bedoeld een tapijt in de sumaktechniek, dat door een lid van de Afsharstam is gemaakt. Een "sumaktas" is een tas die in de sumaktechniek is geweven.

    Tekke    
In de tweede helft van de 19de eeuw was de Tekke, de voornaamste stam. Ze maakten prachtige weefsels en grote variŽteit. De tapijten werden door kooplieden nog aantrekkelijker gemaakt en duidden deze aan als "Royal Bukhara".

    Tie-and-dye    
Dit is een manier om patronen in textiel te maken tijdens het verfproces. Er worden prachtige zijden textiel gemaakt in Centraal-Azie en PerziŽ. Dat doen ze door draden af te binden voordat deze worden geverfd. Door tapijtweefsters worden deze motieven geÔmiteerd.

    Turkmenen    
Dit is een term die aanduid op mensen die de turkse taal spreken. Ze woonden in Russisch Turkestan, Noordoost-Iran, Noord-Irak en Noord-Afghanistan. Daarnaast zijn er groepen vluchtelingen in Pakistan en Oost-Iran. Er zijn veel mensen in Turkije die zich nog steeds Turkmenen noemen. Dat komt doordat hun voorvaderen vroeger in westelijke richting uit Turkestan trokken. Ze werden verdeeld in de 19de eeuw waaronder de Salors, de Tekke, de Saryl, de Esari, de Yomut, de Chodur, de Kizil Ayah, de Gohlen en de Nukhurli. De weefsters waren uitstekend en de door hen gemaakte tapijten waren voor de verkoop in Merv, Boekhara en Khiva.

    Twijnen    
Twijnen is het in elkaar draaien van een aantal draden om er een dikker draad van te maken. In dorpen en stammen bestaat het meestal uit twee draden.

    Tzi-tzi    
Dit is een term die is te herkennen aan een Kaukasisch soort tapijten. Deze hebben duidelijke kleuren en patronen, zijn fijn geknoopt en afkomstig uit de kuststreek van Azerbeidzjan bij Kuba. Of het door het volk van Daghestan is gemaakt is echter niet bekend. Andere verklaringen zijn: het woord is zou zijn afgeleid van een turks woord of zou lettergreepherhaling zijn, iets dat in de Turkse omgangstaal veelvuldig voorkomt.

    Verne's    
Verne is een term van onduidelijke afkomst. Deze werd gebruikt voor speciaal weefsel in sumatechniek. Waarschijnlijk is het werk van de Shahsevanstam.

    Vlak weefsel    
Een term voor elk weefsel zonder knopen. Een voorbeeld hiervan is Sumaks, Kelims, of Verne's.

    Wassen    
Voor de chemische behandeling van wollen tapijten, die de kleur afzwakt, de witten mat maakt, de polen glanzend, zacht en soepel is dit een eufemisme. Het imiteert in sommige opzichten het verouderen. Door liefhebbers word dit proces niet gewaardeerd.

    Weefgetouw    
Het weefgetouw is een structuur om kettingdraden onder spanning te houden met een instrument, dat doorhalen van de inslagdraden vergemakkelijkt. Het weefraam is bij tapijtweven een rechthoekig raam waar de kettingdraden op zijn aangebracht. In sommige dorpen en bij nomaden ligt het raam op de grond. Het hevelsysteem bestaat uit bestaat uit een hevelroede en een hevelstok. Met de wiggen worden de kettingdraden op spanning gehouden en de weefster verhuist van voor naar achter.Het raamwerk kan rechtop worden gezet, dit bespaart ruimte. De zitbank van de weefster wordt hoger geplaatst naarmate het werk vordert. In veel dorpen gebruiken ze een ander systeem zodat de weefster dan niet hoger hoeft te zitten. De kettingdraden worden aan beide bomen vastgezet, dus niet aan alle bomen. Voordat er beginnen kan worden de kettingdraden om de bovenste boom gewikkeld. Als het weven begint, worden de kettingdraden van de bovenste boom afgerold waardoor het stukje tapijt dat dan klaar om de onderste wordt gerold. Een hevelapparaat met twee beweegbare hevelroeden is daarom ook een verbetering.

    Wikkelweefsel    
Een wikkelweefsel is een techniek waarbij gekleurde inslagdraden rondom een ketting worden gewikkeld. De ondergrond wordt gemaakt op een getouw. Tijdens het weven worden de patroonweefsels aangebracht waarbij de ondergrond onzichtbaar wordt. Wikkelweefsel word aangezien als borduurwerk maar de techniek is heel anders.

    Yomut    
Een turkmeense stam die zich bevind in Sovjet-Turkestan en in Noordoost PerziŽ is Yomut. Het zijn semi-nomaden, boeren en nomaden.

    Yuncu    
Yuncu is een voormalig nomadisch stammengemeenschap. Deze zijn gevestigd in het Balikersirgebied in West-Turkije. Ze maken soms een geknoopt tapijt maar zijn gespecialiseerd in het maken van kelims.

    Yuruk    
De term die in Turkije voor nomade wordt gebruikt is Yuruk. Naast de Koerdischsprekende stammen zijn de nomaden in Turkije van Centraalaziatische-Turkmeense afkomst. Sommigen van hen noemt zich nog steeds een Turkmeen. Tapijten die door Koerdischsprekende nomaden in Oost-Turkije zijn gemaakt worden in de handel vaak "Yuruk" genoemd.

 « naar vorige pagina  naar boven
  Laatst Toegevoegd:  
  Naam: Kelim
Categorie: Kelim collectie
Prijs: €3.650,00
 » Lees Verder 
 
  Naam: Nain 6La met zijde
Categorie: Exclusieve tapijten
Prijs: €19.850,00
 » Lees Verder 
 
  Naam: Keshan
Categorie: Perzische Tapijten
Prijs: €3.450,00
 » Lees Verder 
 
  Naam: Kelim Tassen Leer
Categorie: Kelim Tassen
Prijs: €185,00
 » Lees Verder 
 
  Naam:
Categorie: Ziegler
Prijs: n.v.t.
 » Lees Verder 
 
 Home   Nieuws   Producten   Aanbiedingen   Zoeken   Informatie   Contact